Türkiye Sağlıkta Çalışan Güvenliği Bildirim Sistemi (ÇGBS)'nin Hizmete Açılması
16 Eylül 2021
Türkiye Sağlıkta Çalışan Güvenliği Bildirim Sistemi (ÇGBS)'nin Hizmete Açılması
Sağlık kurumlarında çalışan personelin güvenlik ve memnuniyetine yönelik çalışmalarımız kapsamında, Türkiye Sağlıkta Çalışan Güvenliği Bildirim Sistemi (ÇGBS) kurulmuştur. ÇGBS sağlık kurumlarında çalışan personelin, maruz kaldığı istenmeyen olayların, ramak kala olayların ve maruziyete sebep olan hataların bildirilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir. ÇGBS ile sağlıkta çalışan güvenliğine yönelik ülkemizde yaygın olarak gerçekleşen istenmeyen olayların ve bu olayların sebeplerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Sistemin temel amacı, sağlık sistemi içinde hatalardan öğrenme kültürünün geliştirilmesi ve sürekli iyileştirme mekanizmalarının oluşturulmasıdır. Yapılan bildirimler, ÇGBS'nin raporlama yetenekleri sayesinde anında raporlanabilmektedir. Bildirimlere ilişkin raporlar, ülkemizde politika geliştirme ve sağlıkta kalite standartlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayarak, sağlık kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi amacı ile kullanılacaktır.
Bildirimler direkt olarak cgbs.saglik.gov.tr adresinde yer alan bildirim formu alanından bireysel olarak yapılabilmektedir. Ayrıca sağlık tesislerince kullanılan bilgi yönetim sistemlerinin, ÇGBS’ye entegre edilerek kurumsal düzeyde de bildirim imkânının sağlanmasına yönelik web servis hizmeti Bakanlığımızca sağlanmaktadır.
Bilgi yönetim sistemlerinin ÇGBS’ye entegrasyonu, web sitesinde yer alan bilgi merkezi bölümündeki yönergeler kullanılarak yapılabilecektir. Bu bağlamda sağlık kurumlarının, kurumsal düzeyde yapılan istenmeyen olay bildirimlerini de ÇGBS’ye bildirim olarak girmesi ulusal sistemi güçlendirecektir.