Hasta Yatış ve Çıkış İşlemleri
11 Mayıs 2023

HASTA YATIŞ İŞLEMLERİ

1 - Sağlık Güvencesi Olan Hastalardan Yatışta İstenilen Evraklar:
SGK’lı (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı )hastaların Kendisi, Eş, Çocuk, Anne ve Babalar için  TC kimlik belgesi ile 
Not: Askeriye ve Bankalar gibi bazı kurumların kendisine özel kabül kriterleri vardır.

Yurt Dışı Sigortalılarından istenecek gerekli belgeler:
a) T.C. Kimlik fotokopisi
b) S.G.K dan alınmış Türkiye onaylı Sağlık Yardım Belgesi olması gerekmektedir.

2 - Hastanın poliklinik girişi yapıldıktan sonra muayene olduğu birimden yatacağı bölüme yatış kararı verilir.
Hasta, Poliklinikte yatacağı servise yatış işlemini yaptırır.

Hasta onam formu doldurulur. Hekim hastanın tedavisini düzenler, hasta yatış dosyası ile birlikte servise gönderilir. 

HASTA ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Hastanın evrakları hemşire tarafından hazırlanır. Epikriz, sevk kâğıtları ve taburcu sonrası bilgi formu hekim tarafından yazılır.

Servis tıbbi sekreteri hastanın evraklarının kontrolünü yapar.

Ücretli hastalar vezneye ödemesini yapar.

Hastanın onaylanması gereken raporları var ise hasta ve yakınına teslim edilir