Misyon ve Vizyonumuz
27 Eylül 2019

MİSYONUMUZ

  Hasta memnuniyetini  gözeterek , hastalarımızın  yasal isteklerini ve maddi kaynaklarımızı göz önünde bulunarak  verdiğimiz sağlık hizmetlerini ve fiziki koşullarımızı iyileştirerek çevre   ve toplumun  ihtiyaçlarına  duyarlılık  göstererek  çalışmalarımıza , çağdaş bilgi ve teknolojik olanaklar sunarak;  hastalarımıza  hastalıkları  hakkında  gerekli bilgileri verip , tedavilerinin her aşamasında etik kurallar  çerçevesinde hizmetler sunar. 

VİZYONUMUZ

Sağlık hizmeti sunumunda çalışanların severek çalıştığı ve gurur duyduğu , hastaların güvenerek tercih ettiği bir hastane olmak.