Kalite Politikamız
13 Ağustos 2018

HASTANE KALİTE POLİTİKAMIZ
                                       
             Hastalarımızın sağlık için en iyi hasta bakımı ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirebilmenin öneminin bilinci ile;

* Koordineli, etkin ve sorunsuz bakım, Güvenli ve düşük riskli hizmet,

* Doğru yetenek ve bilgiye sahip personel,

* Etkin bilgi akışı ve sürekli gelişim ilkeleri ile hasta odaklı ve hasta haklarına saygılı, çalışan güvenliğini göz ardı etmeden tercih edilen hastane olmayı ve etik değerlerimizi koruyarak, halkımıza yönelik sağlık hizmetlerine katkıda bulunmaktadır.

Sağlıkta Kalite standartları esas alarak; bu doğrultudaki yönetsel destekle , hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.