21-28 Nisan Ebeler Haftası
21 Nisan 2021


21-28 Nisan Ebeler  Haftası 

Sağlığın korunması ve koşulların geliştirilmesi bütün gelişmiş devletlerde olduğu gibi Ülkemiz için de öncelikli konulardandır. “Kaliteli bir sağlık sistemi, güçlü ve nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. Tüm vatandaşlarımızın en tabi hakkı olan, sağlık hizmetinden insan onuruna yakışır, hakkaniyetli, eşit bir şekilde faydalanabilmesi ve kolay ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunmak en temel hedeflerimizdendir.
Ülkemizin her köşesinde, yedi gün yirmi dört saat insan hayatının kutsallığından ödün vermeden büyük bir gayret ve özveriyle mesleğini yerine getiren ebelerimiz sağlık sektörünün vazgeçilmez temsilcileridir. İnsana sevgi, ilgi, hoşgörü ve sabırla hizmet sunan, günümüzde sağlık hizmetleri alanında ağır sorumluluklar üstlenen bir meslek olma özelliğini taşımaktadır. Ebelik ve Hemşirelik güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslektir. Bugün Dünyada ve Ülkemizde ebe ve hemşireliğim temel sorumluluğu; toplumun sağlığını yükseltmek, sağlıklı bireyin sağlığını korumak, hastalıklı bireyi tedavi etmek ve acısını dindirmektir. Bu sorumlulukları yerine getirirken deontolojik kavramlara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklı ve vicdanlı olmak, ebeliğin temel davranış biçimi olmalıdır.
Ebelik ve hemşirelik diğer mesleklerde olduğu gibi, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakından ilgili bir meslektir. Ekip çalışmasını bilen, el becerisi olan, hızlı çalışan hünerli eller ister. Temelinde sevgi ve saygı yatar, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, birey, aile ve topluma sağlığını kazandırmak için çalışır. Fedakârlık, samimiyet ve iyi niyetin ete kemiğe bürünmüş hali olan ve bu mukaddes rolü üstlenerek sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan tüm ebelerimizin Ebeler Haftasını tebrik eder; Ebelerimizin ve Tüm Sağlık Çalışanlarına sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı çalışmalar temenni ederim. Ebe, Hemşire aklıyla bakar, Yüreğiyle hisseder, Bilgisiyle hayat verir.
Dr. Yılmaz YÜCEL
Başhekim
176525242_290759495912226_825016830338324978_n.jpg