Hastanemizde Tehlikeli Madde Atık Eğitimi Verilmiştir.
26 Ekim 2020

Hastanemizde görevli temizlik çalışanlarına ve birim sorumlularına kurum dışından görevlendirilen sertifikalı tehlikeli madde danışmanı tarafından
''tehlikeli madde atık eğitimi'' verilmiştir.