Hizmet Standartları Tablosu
11 Şubat 2020

ULUKIŞLA İLÇE HASTANESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No

Sunulan Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

(En Geç)

1-

Poliklinik Muayene

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,


20 Dakika

2-

Acil hasta kabul

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,


3 Dakika

3-

Acil tetkik istem

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,


30 Dakika

4

Enjeksiyon İşlemleri

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2- Reçete doktor onaylı


30 Dakika

5

Pansuman İşlemleri

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,


30 Dakika

6

Hasta Yatışı

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-Hasta Dosyası(poliklinikten verilen)

 • Hasta Giriş Kâğıdı
 • Tıbbi Müşahede ve Muayene Kâğıdı
 • Hasta Tabelası
 • Çıkış Özeti (Epikriz)
 • Hasta onam formu
 • Hasta hakları bilgilendirme formu,
 • Yatan hasta bilgilendirme formu
 • Epikriz


30 DAKİKA

7

Laboratuar Tetkikleri

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,


3 SAAT

8

Röntgen Çekimi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,15 Dakika

9

Portör muayenesi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-İlgili kurum/ kuruluş/şirket talebi
1 Gün

10

Ameliyat Planı ve Gerçekleştirilmesi

 • Yatış Onayı,
 • Hastanın Tüm Tetkikleri,
 • Hasta Dosyası
 • Ameliyat ve Anestezi Onam Belgesi

1 Gün

11

Epikriz Raporu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-Dilekçe

30 Dakika

12

Ameliyat Raporu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik

2-Dilekçe

1 Saat

13

Hasta Hakları Başvurusu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

2-Başvuru Formu

15 Gün

14

Günübirlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale

1-Poliklinik Hasta Girişi,

2-Onam Belgesi

1 Saat

15

Sürekli İlaç Kullanım Raporu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik,


1 Gün

16

Ölüm Raporu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik

10 Dakika

17

Hastalık Raporu

1-Hekim Onayı

2-T.C Kimlik Numarası


30 Dakika

18

Diş muayene ve tedavi işlemleri

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik

2- Hasta onam formu

3Saat

19

Diş protez

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik

2- Hasta onam formu

3- Hasta müstehaklık raporu

4-SGK protez onayı

5-Ücret makbuz dekontu.

20 Gün

20

Satın alma

1-Malzeme istek belgesi

2-Lüzum Müzekkeresi

3-Piyasa yaklaşık maliyet görevlendirmesi

4-Teklif belgesi

5-Kamu ihale kurumu(KİK ) internet sayfasında ilanı.

6-İhale sonucu, tebliğ ve onaylaması

7-Sözleşme

8-Alınan mal ve hizmetin muayene ve kontrol tutanağı

9-Fatura

10-Ödeme Belgesi


2 Ay

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı Soyadı

:

Faruk ALBAYRAK

Adı Soyadı

:

Dr. Adnan KARADAYI

Ünvan

:

İdari ve Mali İşler Müdürü

Ünvan

:

Başhekim

Adres

:

Ulukışla İlçe Hastanesi/ Ulukışla / NİĞDE

Adres

:

Ulukışla İlçe Hastanesi/ Ulukışla / NİĞDE

Tel

:

0 388 511 23 70

Tel

:

0 388 511 23 70

Faks

:

0 388 511 23 33

Faks

:

0 388 511 23 33

e-Posta

:

Faruk.albayrak@saglik.gov.tr

e-Posta

:

Adnan.karadayı2@ saglik.gov.tr