Kurumsal Amaç ve Hedefler
08 Ekim 2019Amaçlarımız


Evde Sağlık Hizmetlerinde kaliteyi artırmak
Birimimizdeki eksiklikleri tespit etmek, iyileştirme çalışmalarını başlatmak
Sağlıklı çalışma yaşamı oluşturmak
Araç ve personel sayısını artırmak
Malzeme ve cihaz eksikliklerini gidermek
Evde Sağlık Hastalarına verilen randevu süresini kısaltmak, Ziyaret sıklığını artırmak
Çalışanlara hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek
Sağlık çalışanlarına yönelik sertifikasyon sayısını arttırmak
Hastaların güvenli transferini sağlamak
Hasta şikayetlerini azaltarak memnuniyet sağlamak
Çalışan memnuniyet oranını artırmak
Düzeltici önleyici faaliyetlerin sonuçlanmasını sağlamak

Hedeflerimiz

Sağlıkta kalite standartlarını eksiksiz biçimde birime uygulamak
Birimimizin SKS ye uygun olarak yapılanmasını sağlamak
Çalışanların memnuniyet oranını artırmak
Sağlık çalışanlarının sağlık taramalarının yapılmasını sağlamak
Daha çok hastaya hizmet sağlamak,